Need For Speed :: San Andreas

Full Version: Dyno super gt
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witam posiada ktoś dyno do sgt, jedno mam 350, teraz chcialbym zrobić sobie 441, chyba że trochę mniej wyniku w celu lepszej jazdy.