Need For Speed :: San Andreas

Full Version: CD46 błąd dołączania
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Witam mam problem z zaczęciem przygody z nfs: sa za każdym razem kiedy próbuje wejść na server pokazuje mi się błąd:

"Rozłaczono: Zostałęś wyrzucony przez (VF #33 Server blocks cForSpeed / LAN manager NetLimit)"

Z góry dziękuje za pomoc
Podpinam, mam to samo