Need For Speed :: San Andreas

Full Version: Wygląd bravury
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Nie znalazłem żadnego tematu z wyglądami aut, więc tutaj piszę. Ma ktoś jakiś pomysł na tuning wizualny BRAVURY?
Poszukaj w internecie lol
''Nie znalazłem żadnego tematu z wyglądami aut''

Brzmi jakbyś szukał realnego odpowiednika, jesli tak jest - Mustang GT Enduro
(02-05-2017, 15:43)Sardyna153 Wrote: [ -> ]Poszukaj w internecie lol

Zamiast pisać takie posty, daj się innym wypowiedzieć.

(02-05-2017, 15:59)Kucky Wrote: [ -> ]''Nie znalazłem żadnego tematu z wyglądami aut''

Brzmi jakbyś szukał realnego odpowiednika, jesli tak jest - Mustang GT Enduro

O tym mówię, dzięki!
Wydaje mi się, że i to może być pomocne na przyszłość: https://www.nfssa.com/thread-3737.html